Морето ни зове
   

Приключенските семинари „Ветроходство и лидерство” развиват уменията ни за поставяне на ясни цели и фокус; за намиране на решения и действия за реализирането им; учи ни как да разширяваме „зоната си на комфорт” и да работим в екип гъвкаво. Заедно с това ще придобием и практически опит за управлението на ветроходна яхта и нови знания за флората и фауна на морето, за оцеляването в природата. Начинът, по който разглеждаме лидерството, е като комбинация от лични качества и нагласи към живота и хората, които включват отговори на въпросите:

● как се свързваме със себе си и кои неща ни мотивират;
● как отстояваме позициите си;
● как изразяваме и използваме силните си качества;
● какви цели си поставяме и какво правим, за да ги постигаме;
● как се свързваме и как взаимодействаме с хората около нас;
● как се справяме с трудностите и как намираме изход от трудни ситуации.

Поръчай такъв проект
Изпрати проекта
Подобни проекти
Ако горният проект не е точно това, което търсиш, провери тези тук!
Нашата дейност
© 1995-2022 Тара Софт ЕООД