SEO
   

I. Защо е необходима Google оптимизация

Целта на Google е да дава най-точните и подходящи резултати всеки път, когато даден потребител направи запитване. Чрез Google оптимизация, страницата ще бъде оптимизирана за достъп и ще подобри представянето си в Google, който е основен източник на посещения в Интернет. Тази оптимизация също значително ще спомогне за адекватното представяне на сайта, а от там и целенасоченото му намиране в Интернет.


II. Как се прави Google оптимизация

Процесът на оптимизация е свързан с постоянна и дълготрайна промяна и проверка на сайта. Услугата се състои в следните основни стъпки:
 

1. Анализ на наличната ифраструктура:
 

2. Инсталиране на необходимите инструменти /Google Analitics, Google Web Master tools и други SEO средства/;

3. Анализ на домейните, и евентуални преплитания и показване на двойно съдържание;

4. Анализ на важните ключови думи, според това доколко се приближават тематично до търсенето на потребителите;

5. Промени по инфраструктурата:
 

6. Проверка на кода /HTML/ на страниците /валидация/, консултиране и отстраняване на грешки;

7. Промяна в HTML кода, така че да е по-четим за търсачките, и наблягане на определени думи и изрази за всяка страница;

8. Реализиране на различни набори RSS-и за по добра видимост на сайта.


Описаните по-горе етапи се изпълняват в рамките на 1 месец. Следващите етапи се изпълняват, в продължение на 5 месеца:

9. Ежедневен анализ на развитието на сайта и постоянна промяна в описаните по горе точки /леки корекции/;

10. Корекции спрямо постиганатите резултати;

11. Консултация и реализиране на идеи за въвеждане на нов тип съдържание в сайта.

12. Анализ на постигнатите резултати.


III. Какво се очаква да се постигне

Резултатите от Google оптимизацията са, че ресурсите на Интернет страницата ще бъдат видими и правилно представени пред клиентите. Това ще доведе до:
 IV. Примери за постигнати резултати от Google оптимизация

Поръчай такъв проект
Изпрати проекта
Подобни проекти
Ако горният проект не е точно това, което търсиш, провери тези тук!
Нашата дейност
© 1995-2024 Тара Софт ЕООД