Hora.bg
   

Hora.bg е нов вид платформа, която обединява детайлно познание за процеса на подбор на човешките ресурси с възможностите на социалните мрежи и електронните инструменти.

Hora.bg е каталог с профили на специалисти и студенти, активно търсещи развитие в 65 сфери на дейност, в България и чужбина, при различни позиции и типове заетост (надомна, сезонна, почасова).

Hora.bg предлага лесен и ефективен начин за избор на точния служител за всяка свободна позиция.

Поръчай такъв проект
Изпрати проекта
Подобни проекти
Ако горният проект не е точно това, което търсиш, провери тези тук!
Нашата дейност
© 1995-2024 Тара Софт ЕООД