EconomyNews.bg
   

EconomyNews.bg е web медия, която дава точна и бърза информация за икономиката и финансите в България.004203

EconomyNews.bg представя и глобалните тенденции, за да съдейства на българския бизнес да получи пълна картина за стопанските процеси в Европа и света.

EconomyNews.bg е първата българска web медия, която представя своите теми чрез интерактивна визия.

EconomyNews.bg е частна медия, която не е обвързана с политически и бизнес интереси. Тя се издава от „Економи нюз.бг ” ООД.

Поръчай такъв проект
Изпрати проекта
Подобни проекти
Ако горният проект не е точно това, което търсиш, провери тези тук!
Нашата дейност
© 1995-2024 Тара Софт ЕООД